Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 15:09:52

10/11/2008 10:36:46 am
Bisarrt, SVT! PJ Anders Linder skriver på Svenska Dagbladets ledarsida om varför Mauricio Rojas lämnar Sverige. Visst lockar det nya i Madrid, men han tvingas också lämna. Den politiska korrektheten ansåg att han utmanade för mycket. Hot blev vardag. Och SVT, den public service vi tvingas betala för, stod för en stor del av hatattackerna. Till exempel avslutades varje avsnitt av programmet Faktum med en tecknad hund vid namn Mauricio, som med utländsk brytning yttrade dumheter. Det är inte bara intolerant och inskränkt utan också ett bisarrt agerande av ett statligt företag.

<-- Home
RSS 2.0