Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 06:19:29

10/01/2005 1:32:43 pm
"...en skarpt utmanande och ensidig partsinlaga..." I det s k BTJ-häftet, där böcker recenseras för bibliotek, har min bok just recenserats av Håkan Philipsson. Efter att ha refererat bokens budskap skriver han att den är utmanande och "har sitt största värde i att väcka debatt". Philipsson anser vidare att texten "är välskriven och det pedagogiska greppet näst intill övertydligt" samt att det "är oerhört angeläget att föra en diskussion kring hur vi ska klara välfärdsfrågorna framöver".

<-- Home
RSS 2.0