Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:05:02

24/11/2008 12:14:45 pm
Efterklokheten slår till. Idag vill 44 procent införa euro i Sverige, enligt en opinionsmätning från Synovate Temo. I takt med att kronan faller vidare i värde ökar stödet. Därmed seglar euron upp som en huvudfråga i nästa års val till Europaparlamentet.

Slovakien inför euro i januari. Polen skyndar på sin process. Danmark ska rösta under mandatperioden. Sverige ska dock inte ta upp frågan igen förrän nästa mandatperiod. Säg att vi kan få ett nytt beslut 2011. Med två år i ERM2 - vilket lär bli nödvändigt pga kronans skakighet - kan vi då ha euro 2014.

Kronan kommer att återhämta sig - dock oklart hur mycket den först kommer att falla. Men nu har vi fått väl illustrerat vilka problem det kan vara att ha en liten valuta när det blåser. Men tyvärr finns ingen möjlighet att bytta på ett bra tag.

<-- Home
RSS 2.0