Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:14:59

25/11/2008 12:19:23 pm
Brott och straff. Anders Eklund klagar på maten i fängelset. "Regering och riksdag måste få veta hur vi behandlas", skriver han i ett brev. Jag tror att om svenska folket hade fått avgöra hans öde skulle han garanterat inte haft möjlighet att klaga.

<-- Home
RSS 2.0