Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 06:32:24

10/01/2005 2:20:58 pm
Vårdens sönderfall under monopolen. Idag presenterar Svenskt Näringsliv en vision om framtidens vård i form av en konferens och en rapport. På DN Debatt redovisas också en undersökning om nuläget som bakgrund till förslagen om förändringar:
"Mellan 2.000 och 3.000 svenskar beräknas avlida varje år på grund av felbehandling inom sjukvården. Drygt 60 procent av personalen vid landets sjukvårdsenheter vet med sig att felbehandlingar skett, men har inte rapporterat dessa. Ofta på grund av rädsla. Det visar nya undersökningar som Svenskt Näringsliv presenterar. Där avslöjas också att en person med värk i axel och skuldra och remiss från
vårdcentral får vänta i genomsnitt hela 33 veckor enbart för ett första besök hos en specialist."

Undersökningen visar med all önskvärd tydlighet hur vården förfaller under de nuvarande monopolen. Tyvärr går inte Svenskt Näringsliv hela vägen bland åtgärderna; de vill bibehålla det offentliga monopolet på finansiering. Synd. Halvvägs ur ett system som inte fungerar kan bara bli halvbra.
Läs rapporten här - >

<-- Home
RSS 2.0