Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:16:09

03/12/2008 2:01:35 pm
Vänster på reträtt. I budgetmotionen i höstas föreslog Vänsterpartiet kraftigt höjd skatt för alla med normala inkomster. Nu har de backat - och accepterar alla regeringens skattesänkningar. Varenda sänkning av skatterna har de framställt som ett hot mot välfärden. Men nu vågar de inte stå för sin egen politik med dramatiska skattehöjningar. Lars Ohly påpekar att det inte vore bra för ekonomin att dra in medborgarnas köpkraft. Så är det förstås, sent ska insikterna komma! En vänster utan tilltro till sin egen politik.

<-- Home
RSS 2.0