Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 26/09/2023, 08:31:48

04/12/2008 10:33:56 am
Chocksänkning. Riksbankens räntesänkning blev ordentlig - nära en halvering av reporäntan. Den senaste statistiken visar att inflation inte direkt tillhör de stora hoten mot svensk ekonomi framöver. Återstår att se hur mycket bankerna faktiskt sänker de verkliga räntorna.

Om något illustrerar de senaste månadernas ränteutveckling hur svårt det är att finjustera ekonomin. Det var inte många månader sedan riksbanken till mångas protester genomförde ännu en höjning. Nu är det dramatiska sänkningar beslutade på tidigarelagda möten.

För att veta om man ska gasa eller bromsa måste man veta vilken fart man har, och det vet man sällan i ekonomin. I grunden hänger det samman med svårigheten att centralstyra valutamonopol. Men för dagen illustrerar det mest riskerna med en politik för att kortsiktigt styra konjunkturen.

<-- Home
RSS 2.0