Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:53:28

05/12/2008 9:55:16 am
Svenska bilar? Morgonens Nyhetspanel på Tv4 kom i hög grad att ägnas åt frågan om svensk bilindustri och statens roll. Göran Greider påpekade att vi har ett lite annat ideologiskt klimat nu, med alla rop på statliga insatser. Sant - vilket bekräftar att Naomi Klein har helt fel. Kriser tenderar ge mer stat, protektionism och socialism, inte tvärtom.

Men huvudfrågan är en annan. Det är inte säkert att det kommer att produceras bilar i Sverige i framtiden. Kanske, kanske inte. Det kan i grunden bara konsumenterna avgöra. Vad vi vet är att staten inte kan påverka hur det blir. Sverige var en gång en ledande global skeppsbyggare. Varvsindustrin hamnade i kris, staten tog över företag och subventionerade med miljarder i skattepengar. Tio år senare var ändå varvsindustrin borta.

Förutom att staten är en dålig ägare - av en rad principiella och praktiska skäl - så kan inte fundamentala förändringar stoppas. Vad vi kan göra är att underlätta omställningen för dem som påverkas, så att de finner nya och helst bättre uppgifter. Samt naturligtvis ha ett utmärkt företagsklimat som lockar nya investeringar och där det entreprenörer kan expandera.

<-- Home
RSS 2.0