Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:09:56

08/12/2008 3:48:45 pm
Entreprenörskap. På söndag ska jag tala på ett arrangemang i Stockholm med rubriken "Vill du bli riktigt jädrans rik?". Oklart om jag kan motsvara förväntan från åhörarna. Men jag ska tala om entreprenörskap, där viljan att tjäna pengar kan vara en viktig drivkraft.

<-- Home
RSS 2.0