Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:28:43

09/12/2008 6:37:55 pm
Få vet vad dagis kostar. Timbro har låtit undersökningsföretaget United Minds fråga 400 småbarnsföräldrar vad de tror att barnomsorgen kostar. En tredjedel tror 1500 kr/månad, en tredjedel tror 3000 kr/månad och nästan en tredjedel tror 5000 kr per månad. Endast 12 procent tror 10 000 - vilket är det som ligger sanningen närmast. 13 000 kr per månad är kostnaden, varav nästan allt betalas via skatten, endast en mindre del via en direkt avgift.

Självklart kan många då påstå att de är nöjda med den offentliga sevricen. De flesta tror att man betalar en bråkdel av vad man gör. Hade fler vetat hur mycket det kostar hade man ställt andra krav - och kanske börjat fundera på andra lösningar. Skatter osynliggör enskilda kostnader på ett sätt som är demokratiskt tvivelaktigt. Delvis är detta naturligtvis också strategin från dem som vill hålla oss beroende av det offentliga. Men allt är i grunden våra pengar och vi måste få full information om vad politikerna gör med dem.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0