Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 13/04/2024, 14:13:40

09/12/2008 7:56:20 pm
I Utmaningen: Ska staten ta över företag? Idag publiceras ännu en en kolumn av mig inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Utmaningen. Där argumenterar jag utförligt emot statligt övertagande och ägande av företag. Det är - och har upprepade gånger bevisats vara - en skadlig politik, även i kristider.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0