Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 13:19:08

20/12/2008 7:07:16 pm
Nej, det har hon inte. Dagens Nyheter toppade idag med rubriken "Mona Sahlin har tappat 372 000 väljare på ett år". Från mina utgångspunkter är det positivt att socialdemokraterna tappar stöd. Det visar också - som jag har tjatat om - att Alliansen har alla chanser att vinna 2010. Men Mona Sahlin har inte förlorat några väljare. Ett parti kan bara få väljare på valdagen. Först nästa val vet man om man har vunnit fler eller förlorat några.

Varrför är det ett relevant påpekande? Jo, för att opinionsmätningar är en sak och val en helt annan. Det kan mycket väl vara så att hennes parti aldrig hade fått så stort stöd för ett år sedan heller om det hade varit val då. Människor svarar på ett sätt i telefon till Sifo och agerar på ett annat sätt i val.

När medierna likställer opinionsmätningar med val skapas stora problem. Ett problem är att det blir en överdriven fokusering på nuet, vilket kan främja en kortsiktig och populistisk politik. För ett år sedan tvingades Alliansen ägna en stor del av medieutrymmet åt att svara på varför allt stod så illa till. Därför fick de svårt att motivera en del av sin politik.

Kortsiktighet och snabba rubriker må ligga i den mediala logiken, men det främjar inte en innehållslig diskussion eller långsiktig politik.

<-- Home
RSS 2.0