Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 02:51:06

11/01/2005 9:54:13 am
Inte från min bok:
"Det största hotet mot välfärden är att försöka hålla fast vid dagens system. ... Politikerna har utlovat förmåner, utan att ta hänsyn till samhällsekonomin. ... Nu gäller andra förutsättningar, där pengarna inte räcker till. ... Paradoxen är att ju mer inkomsterna stiger, desto svårare blir det att finansiera den offentliga välfärden. Ekonomisk tillväxt räcker inte för att lösa problemet. Vad som behövs är fler arbetade timmar i den privata sektorn eller att välfärdstjänsterna kan utföras på effektivare sätt. ... Samhället har förändrats sedan välfärdsstaten byggdes upp. Värderingarna är inte lika enhetliga, familjerna är instabilare och människor flyttar mer över nationsgränserna."

Professor Assar Lindbeck i Dagens Nyheters specialbilaga inför 2005. Han påpekar också att problemen inte är isolerade till Sverige utan är likartade i hela Västeuropa, samt att skattefinansiering inte räcker för framtidens välfärd utan annan finansiering krävs.

Såvitt jag vet har han inte läst min bok "Sagan om välfärdens återkomst", som kom i oktober och skrevs under senvåren 2004. Men analysen är identisk. Att landets tyngste ekonom har denna uppfattning borde bidra till mer debatt och omprövningar.
Läs bilagan, s. 6-7 om välfärd (pdf) här - >

<-- Home
RSS 2.0