Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 27/09/2023, 11:22:54

20/12/2008 7:44:45 pm
Till Nuders försvar. Förre finansministern Pär Nuders bok "Stolt men inte nöjd" har mest kritiserats och blivit ett slagträ i debatten. Både boken och min granne Pär Nuder själv förtjänar bättre än så, argumenterar jag i senaste Liberal Debatt, som kommer i dagarna:

"Pär Nuder må inte ha Barack Obamas karisma. Men han är en av få politiker som verkligen bemödar sig med att ha en intellektuell bas för sin politik. Slagord - ja, men först en rejäl grund av genomtänkta fakta. ...

Han visar ett tydligt internationellt engagemang - för det Baltikum hans släkt härstammar från, utvecklingen av EU, och i synnerhet Mellanöstern. Vänskap förde honom i ungdomen till konfliktzoner i Libanon som förklädd fotograf. Äkta engagemang för fred.

Befriande nog saknas den Jantelag och avundsjukans klassretorik helt i boken. Som minister kunde sådant ibland skymta fram. Istället förordar han en dynamisk och öppen marknadsekonomi där människor ska känna trygghet i förändring och omställning. ...

I media har skildringen av konflikter med Göran Persson framträtt. Detta med all rätt, Nuder är tydlig i att visa hur obehagligt och ohållbart styret med Persson var. Men det har inte berättats att han också är generös mot Persson i mycket, liksom mot andra, som Sahlin. ...

Slutligen är Nuder också öppenhjärtig med spelet då Mona Sahlin sparkade honom. Läckor till media, dubbla besked och insinuationer. Ett osäkert och aggressivt ledarskap - som bådar illa för hennes parti."


Läs hela recensionen här - >

<-- Home
RSS 2.0