Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:35:21

27/12/2008 8:56:20 pm
Bloggande ständig sekreterare. Det har uppmärksammats något att Peter Englund, Svenska Akademiens nye ständige sekreterare, förutom att vara en skicklig historiker och författare också bloggar. Det är fascinerande personlig och tänkvärd läsning. Kanske man skulle lägga om tonfall och innehåll i bloggandet...? Här är Englunds blogg.

<-- Home
RSS 2.0