Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 26/09/2023, 07:23:14

31/12/2008 10:15:54 am
Europas år? I Dagens Nyheter idag finns en utmärkt och utförlig special om nästa år, som de kallar Europas år. Läs mer här. Nästa år är val till Europaparlamentet den 7 juni, och kort därefter tar Sverige över som EU-ordförande. Givetvis sker mycket inom EU, t ex får euroområdet sitt 16:e medlemsland i Slovakien. Dessutom - inte minst! - kommer under våren min och Stefan Fölsters bok om Europa.

<-- Home
RSS 2.0