Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:56:22

31/12/2008 10:21:09 am
Förbättringar för företag. Min revisor skickade ett brev med information om förändringar från årsskiftet. Arbetsgivaravgiften sänks, bolagsskatten sänks, och en större summa av överskottet får delas ut till ägarna. Inga revolutioner, men tydliga förbättringar.

<-- Home
RSS 2.0