Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:27:04

02/01/2009 11:39:04 am
I Entreprenör om varvsstöd och a-kassa. Idag kom senaste numret av Entreprenör. Här en kort ledare av undertecknad om varför vi inte ska upprepa varvsstöden i ny tappning, och här om kritiken mot regeringens förändringar av a-kassan, med utdrag från den senare nedan:

"Regeringen avskaffade en del av subventionerna till avgiften så man själv fick betala. De sänkte nivåerna och införde nedtrappning - enligt rekommendationer från forskare. Inga dramatiska förändringar.

Men framför allt är inte a-kassan den enda tryggheten. Många har omställningsförsäkringar träffade mellan parterna, som ger ekonomiskt stöd och möjligheter till ny kompetens. Det är också vanligt med privata tilläggsförsäkringar som kompletterar den grundläggande a-kassan.

Tryggheten i osäkra tider är större än de som vill exploatera oron vill låtsas om. På en punkt är dock tryggheten för liten. Alltför få i Sverige har betydande besparingar. I Italien - som inte är ett rikare land än Sverige - är snittpersonens besparingar sex gånger större.

Detta är en följd av att mycket av välståndet som har skapats i Sverige har kollektiviserats genom höga skatter i offentliga system. Bland annat har vi tvingats betala höga skatter för att kunna få höga offentliga ersättningar vid sjukdom eller arbetslöshet.

De som förordar högre ersättningar vill ju också ha högre inbetalningar - via högre skatter, vilket de talar tyst om. Och detta minskar möjligheterna att skapa en egen ekonomisk buffert som annars kunde ha gett stor trygghet.

Vi kommer alltid att värdera trygghet i bistra tider. Men det kan ta sig olika former, och beroende av offentliga system är inte alltid det tryggaste."

<-- Home
RSS 2.0