Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 20:52:40

2009-01-27 10:11:30
"Argumenten för euro har stärkts på varje punkt." Imorse skulle jag har debatterat euro på SVT, vilket ställdes in - möjligen talande. Idag presenteras SNS Konjunkturråds rapport 2009: "EMU efter tio år. Ska Danmark, Sverige och Storbritannien ansluta sig?". Rådets ordförande, professor Harry Flam, skriver på DN Debatt om att alla argument för att införa euro har stärkts.

Under de tio år euron har funnits har Sverige inte haft nytta av en nationell penningpolitik, konstaterar rådet. Vår konkjunktur är nu väl i fas med euroområdets kärna, tack vare snabb integration. Jämfört med 1990-talets mitt är också svensk ekonomi i ordning. Riskerna med att vara med är således minimala, samtidigt som vi vet mer om fördelarna, i form av ökad handel.

Slutsatserna överensstämmer med min och Fabian Wallens sammanställning här. Men det är inte gjort på en natt att införa euro. Om vi fattar ett positivt beslut efter valet 2010 ska Sverige vara två år i växelkursmekanismen ERM2 - så 2013-2014 är tidigast möjliga tidpunkt för Sverige att ha euro.

<-- Home
RSS 2.0