Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 20:43:23

2009-01-30 09:31:10
Stimulanser diskriminerar framtidens entreprenörer. Lagom till den amerikanska kongressens beslut att bifalla ett enormt stimulanspaket utvecklar jag i huvudledaren i senaste Entreprenör varför sådana stimulanser ofta är skadliga:

"John Maynard Keynes påstås på ålderns höst ha sagt till Friedrich Hayek att han ville skriva en ny bok. Ämnet för den var den nackdel han hade insett att hans teori om offentliga stimulanser i kristider hade; att stimulanserna konserverar gamla strukturer och diskriminerar framtidens innovatörer och entreprenörer. Boken hann inte bli skriven. ...

Men stimulanserna i sig är ofta både tvivelaktiga och förrädiska. Med miljardpaket förmår regeringar ge sken av att "göra någonting" och "visa handlingskraft" - men vad blir det för resultat? Pengarna måste tas någonstans. Regeringar har inga egna pengar, och om de lånar försvinner pengar någonstans. De hade kanske gjort bättre nytta där de var.

Per definition går alltid riktade stimulanser till befintliga och väl etablerade företag. Hade de inte varit det skulle det knappast ha setts som ett så stort behov att hjälpa dem. Men, som förre amerikanske guvernören Mitt Romney påpekade, om bilindustrin får offentliga bidrag kan vi kyssa den adjö. För då kommer den aldrig att genomföra nödvändiga omställningar.

Offentliga bidrag till företag i kristider konserverar dem. Istället för att förändras för att möta en ny konkurrens och en annan värld fortsätter de som förr. Och så fort ett land börjar ge sådana stöd följer andra efter - det är som en epidemi. Men framför allt ges bidragen till de gamla företagen, inte till de nya som har möjlighet att växa."


Läs hela ledaren här - >

<-- Home
RSS 2.0