Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 21:54:10

2009-01-30 09:44:49
Bonusar. Ett trevligt samtal enligt sedvanliga mönster i Nyhetsmorgon idag. Dock togs inte ett ämne upp, som talades om på förhand. Tydligen delar vissa företag ut bonusar till olika medarbetare samtidigt som andra måste sluta. Detta förorsakar naturligtvis kritik, men bygger egentligen på ett missförstånd. Beslut om minskning av personal fattas just nu, i krisen. Men beslut och avtal om bonusar fattades för länge sedan, när det gick bra. Att de betalas ut nu må se underligt ut, men är bara ett sätt att följa tidigare avtal.

Se Nyhetspanelen här - >

<-- Home
RSS 2.0