Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 21:12:38

2009-02-04 07:44:25
Vilseledande från LO om inkomster. Idag presenterar LO en rapport med budskapet att skillnaderna i inkomst inte har varit så stora i modern tid i Sverige. De skriver även på DN Debatt. Deras slutsats är att det krävs en statlig reglering av företags ersättningar. Jag debatterade just frågan med LO:s nye avtalssekreterare Per Bardh i P1-Morgon.

LO har alltid velat ta kontrollen över andras pengar, så man bör inte vara överraskad. Men deras beskrivning har lite med verkligheten att göra. De har valt ut 198 personer - mindre än en tusendels tusendel av alla som arbetar i Sverige - som de kallar maktelit. Sedan jämförs deras löner med vanliga industriarbetare och man finner stora skillnader.

Ser man däremot på allas inkomster - enligt officiell statistik från OECD och SCB - finner man att inkomstskillnaderna har minskat något under 2000-talet. Och skillnaderna i inkomst, särskilt efter skatt och bidrag, var redan mycket små för de flesta. Det lönar sig för dåligt att utbilda sig, driva företag och arbeta extra. Ska vi ta oss ur recessionen starkare bör det löna sig mer.

Sedan finns en handfull väldiga bonusar, som man kan kritisera. Sannolikt är sådana system inte särskilt vettiga från ägarnas sida, och de lär nog korrigeras under krisen. I vilket fall är det deras pengar att hantera som de önskar.

Uppdatering: Tack vare vänliga påpekanden har jag insett att 198 personer är mindre än en 10 000-del av alla som arbetar i Sverige, inget annat.

<-- Home
RSS 2.0