Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 20:20:54

2009-02-05 11:22:25
Energi för Sverige! Alliansens överenskommelse om energipolitiken är en stor lättnad. På en central punkt har nu trygghet skapats, vilket inte minst är avgörande i denna recessionens dysterhet.

Ingen under 47 års ålder idag var med och röstade 1980, i en folkomröstning med svårtolkat resultat. Äntligen har det politiska systemet förmått se till den riktiga verkligheten och gå vidare från detta trauma.

Efterfrågan på energi i världen förväntas öka med 50 procent fram till 2030 - två tredjedelar från utvecklingsländer. Idag byggs 33 reaktorer i världen, främst i Kina. Västländer som Finland, Frankrike, USA och Storbritannien beställer dock också nytt.

Beslutet står i samklang med den utvecklingen och är också naturligt utifrån klimatdebatten. Det är viktigt även i ett säkerhetsperspektiv - vem vill vara beroende av gas från ryska statliga företag?

På ännu en punkt blev valet 2010 tydligare. Mot detta står ett alternativ som vill fortsätta lägga ned kärnkraften.

<-- Home
RSS 2.0