Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 21:02:45

2009-02-10 18:32:36
Privat frihet och ekonomisk frihet - en motstättning? Roland Poirier Martinsson bedriver ett sorts minikorståg mot liberalismen. Hans främsta arena är Svenska Dagbladets ledarsida. Jag har tidigare kritiserat en av hans kolumner i ämnet.

Igår var det dags för ännu en kolumn, som ledde till viss kommunikation oss emellan. Han påstår, till synes på allvar, att det enda rimliga om man är för ekonomisk frihet är att vara konservativ i värdefrågor. Är man liberal i värdefrågor blir man ekonomisk socialist. Att vara liberal i båda dessa avseenden påstår han är en motsättning.

Denna förvirrade utsago tänkte jag lämna därhän - den står sig väl i sin orimlighet - men nu utvecklar han sitt påstående, på SvD:s ledarblogg. Med en handfull anekdoter försöker han underbygga påståendet att "ekonomisk frihet går hand i hand med traditioner och värdekonservatism". Dessutom påstår han att forskningen ger "överväldigande stöd" för den uppfattningen.

Tvärtom. Ekonomisk frihet och ökat välstånd har ofta lett till att gamla strukturer har luckrats upp, från könsroller till fördomar. De rikaste och mest dynamiska platserna i världen är stora städer. De präglas oftast av stor mångfald och tolerans. Hela idén om fri ekonomi kunde uppstå för att de religiösa furstar som dikterade livsvillkoren successivt tappade greppet.

Vägen till välstånd har varit fokus för större delen av min verksamhet, från böcker till rapporter och artiklar - med otaliga referenser till forskning. Därmed har jag visst hum om saken när jag påpekar att den ekonomiska historia jag beskriver, och den ekonomiska frihetens roll, idag är basal kunskap.

Slutet på Martinssons text är talande och tydlig. Han tror inte att människor i frihet "fixar det". De måste ha en tvångströja av traditionella normer för att kunna hantera ekonomisk frihet. Det är ett omyndigförklarande av människor. Och det stämmer inte.

Alla tillväxtländer har genomgått snabba kulturella och sociala omvälvningar, även Sverige. Det har varit fråga om befrielse, och det har fungerat. Moderna normer har ersatt de föråldrade. Människor fixar det.

<-- Home
RSS 2.0