Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 20:31:10

2009-02-13 09:08:38
Stimulanspaket. En rörig nyhetspanel på TV4 denna morgon. Karin Pettersson påpekade att "alla ekonomer" är överens om att USA behöver ett stimulanspaket. Även om många är överens behöver de inte ha rätt, som bekant. Jag anser också att det behövs politiskt agerande, men inte i form av kortsiktiga stimulanser utan stabilitet för bankerna och tidigarelagda långsiktiga reformer. Det amerikanska paketet är för mycket traditionell stimulanspolitik, som i sig är ett lån av framtida generationer.

<-- Home
RSS 2.0