Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 20:16:09

2009-02-18 09:46:07
SAAB. GM:s besked att SAAB ska säljas var väntat. GM måste nu fokusera på att rädda sina kärnverksamheter. Till dem hör inte SAAB. Den svenska regeringen är befriande tydlig i att inte utlova skattemedel - en uppfattning svenska folket delar, enligt opinionsmätningar. Cirka 15 000 anställda påverkas av detta, och de kan alla förlora jobbet. Då gäller det att inte ha politiska centralplanerare vid rodret som tror sig veta hur man kan subventionera fram bra företag och produkter. Istället måste omställningen underlättas - med bland annat en rörlig arbetsmarknad, avregleringar för entreprenörer och öppnande av tjänstesektorn.

<-- Home
RSS 2.0