Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 16:08:32

04/10/2004 5:17:03 pm
Moderaterna och AMS. Med en debattartikel i dagens DN fortsätter Moderaterna sin strategiska ompositionering. Nu släpper de kravet på att avskaffa AMS. Möjligen är det valtaktiskt riktigt att inte föreslå stora förändringar, men i sak - och därmed i förlängningen för hela samhällsdebatten och landets framtid - är det olämpligt. I den senaste statsbudgeten omfattar arbetsmarknadspolitiken cirka 70 miljarder kronor. Detta motsvarar runt 20 000 kronor i skatt per arbetande svensk och år. Olika utvärderingar visar att de åtgärder AMS ägnar sig åt ofta misslyckas. Samtidigt är det förstås korrekt som Moderaterna skriver att aktivitet är bättre än passivt bidragsberoende. Men varför ska det offentliga stå för aktiviteten? När viss avreglering på detta område skedde på 1990-talet växte en stor sektor av bemanningsföretag fram. Fritt företagande är bättre på att skapa aktivitet än myndigheter och verk. Politiken bör främst ta bort hindren för detta.

<-- Home
RSS 2.0