Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 16:08:46

13/01/2005 12:30:45 pm
Svenska folket har rätt. När 11500 personer på expressen.se har besvarat frågan om hur deras förtroende för Göran Persson har påverkats av hanteringen av katastrofen svarar 75 % att det har minskat. På dn.se har 15000 svarat på vem de anser bär det främsta ansvaret för hur krisen har hanterats. 64 % svarar Göran Persson, 18 % Freivalds och blott 7 % UD:s tjänstemän. Detta kommer att få mer fundamentala konsekvenser med tiden. Regeringspartiets främsta tillgång har alltid varit folkets tro på att de är bäst på att regera, att hantera den offentliga apparaten. Nu har de bevisat bortom allt tvivel att det inte är så. När de väl reagerade på katastrofen handlade mest åtgärderna om PR och att rädda det egna ansiktet. Effekten har blivit den motsatta, det går inte att ha det högsta politiska ansvaret och sedan skylla allt på att en UD-tjänsteman inte skickade vidare ett meddelande via fax. (Det finns ju tv, telefon, internet, tidningar och en stor mängd medarbetare som kan bevaka dessa.) Vi har en förtroendekris för regeringen som de själva har skapat och fortsätter att förvärra.

<-- Home
RSS 2.0