Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 20:25:31

2009-02-24 11:15:34
Stockholm Europas miljöhuvudstad. År 2010 ska Stockholm således vara Europas miljöhuvudstad. Ett utmärkt betyg också till min tidigare kollega miljöborgarrådet Ulla Hamilton, som tog emot priset. Mot bakgrund av att 80 procent av européerna bor i städer är miljöaspekterna på städerna förstås centrala.

<-- Home
RSS 2.0