Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 19:58:09

2009-02-27 06:46:42
Marknadsmyter? I boken "Marknadsmyter" kritiserar Daniel Ankarloo främst Johan Norberg. Målet för kritiken är Johans påstående om att världen har blivit bättre och det tack vare en allt friare ekonomi. Även jag är dock en av dem som har "avgörande inflytande på samhällsdebatten", anser Ankarloo. Det ser han, enkelt uttryckt, inte som något positivt. I mitt fall är det att jag inte defnierar välfärd som något som måste levereras av den offentliga sektorn som är problemet. Ska bli intressant läsning, återkommer.

<-- Home
RSS 2.0