Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 21:19:33

2009-02-27 10:45:28
Tvärnit - och back. Det senaste kvartalet minskade svensk BNP med 4,9 procent, enligt SCB. Helåret 2008 slutade på -0,2 (året började starkt), men 2009 blir antagligen svagare. Ingen orsak till förhastat agerande, men väl anledning att överväga vilka tillväxtreformer som kan tidigareläggas.

<-- Home
RSS 2.0