Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-10-24, 20:14:16

2009-02-27 21:11:07
Krantz på nätet. Fredrik Segerfeldt trodde han skulle vara sist. Men icke. Med betryggande marginal startar nu min gamle vän Tobias Krantz sin blogg. Men den som väntar på något gott... Tobias är en välformulerad och skarp riksdagsledamot (fp) från Jönköping, tillika doktor i statskunskap. Han börjar starkt med bra inlägg om vårdvalet och Apoteksmonopolet.

<-- Home
RSS 2.0