Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 08:31:20

03/03/2009 9:08:01 am
Metalls insats. Att IF Metall nu gör det möjligt för den som vill att sänka arbetstiden och därmed lönen - för att ha jobbet kvar - är mycket viktigt. Stelheter på arbetsmarknaden skapar stora sociala problem i kriser, genom att arbetslösheten ökar. Kan flexibiliteten bli större så mjukar det upp nedgången. I det avseendet har IF Metall gått före och tagit initiativ till en viktig förbättring.

<-- Home
RSS 2.0