Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 16:48:07

14/01/2005 1:51:03 pm
"Sjukvården i Thailand är lika god som den svenska." Detta påpekade utrikesminister Laila Freivalds den 28 december i samband med katastrofen i Asien och de drabbade svenskarna. Uttalandet föranleder några frågor: Är inte Sverige ett mycket rikare land än Thailand och borde ha råd med mycket bättre vård? Har inte Sverige mycket högre skatter än Thailand, som sägs finansiera välfärdstjänster som vård? Eller ger höga skatter och offentliga monopol så dåliga tjänster att än så länge fattiga asiatiska länder har lika god vård som vi?

<-- Home
RSS 2.0