Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 21/03/2023, 20:54:55

06/03/2009 4:40:26 pm
I Svensk Tidskrift: Ge medborgarna makten över välfärden och tryggheten. Idag publicerar Svensk Tidskrift en artikel av undertecknad och Dick Kling, ordförande i Skattebetalarnas Förening och författare till Radhusproletärer och ombudskapitalister. Vi vill visa att både välfärden och tryggheten skulle främjas av att medborgarna snarare än offentliga system och dess styrande byråkrater bestämmer. I detta ligger framtidens stora möjligheter till ett bättre samhälle och därmed reformbehov.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0