Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:11:12

10/03/2009 9:44:27 am
Kronans dramatiska fall. Klokt och intressant av Olle Wästberg i dagens Expressen om kronans fall, läs här. Inte minst denna del, för dem som tror sig se fördelar med fallet:

"Effekten av kronkursen på exportindustrin blir allt mindre för varje år. En svenskproducerad Volvo består till minst 40 procent av utländska delar - som alltså blir dyrare."

<-- Home
RSS 2.0