Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 13:47:49

11/03/2009 2:31:16 pm
Bollen hos regeringen. LO, PTK och Svenskt Näringsliv kom således inte överens om ett nytt så kallat huvudavtral för svensk arbetsmarknad. Förhandlingarna har pågått i några månader och av vissa kallats ett nytt Saltsjöbadsavtal.

På kort sikt innebär det att inget händer, vilket i sig är skadligt. Orsaken till samtalen var bland annat de orimliga effekterna av fackliga stridsåtgärder. Men lika relevant i recessionen är att turordningsreglerna i LAS gör att företag förlorar nyckelpersonal.

Allt blir därmed vid det gamla. Eller rättare sagt: Parterna kommer inte överens om hur det ska ändras. Därmed hamnar bollen åter hos regeringen. Det blir svårt att genomföra reformer som får alla parters stöd, men problem kan inte ignoreras.

I grunden kan det anses positivt att ett centralt avtal inte blev av. Ett fåtal herrar och damer i ett konferensrum ska inte bestämma allas villkor på arbetsmarknaden. Det ska ske på den enskilda arbetsplatsen.

<-- Home
RSS 2.0