Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 21/03/2023, 21:50:04

12/03/2009 3:23:09 pm
Ny rapport om skadligheten i progressiva skatter. Igår presenterade Skattebetalarnas Förening en rapport som gav nya belägg för varför det är skadligt med progressiv inkomstbeskattning - alltså att skattesatsen stiger med högre inkomst. Till dem hör att arbetsutbudet hämmas, att skatteintäkterna minskar och att utbildning lönar sig sämre - där Sverige redan ligger näst sämst till i hela OECD.

Läs rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0