Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 09:01:15

17/03/2009 2:56:00 pm
Vem är Wanja Lundby Wedin? LO-ordförande? Socialdemokratiskt toppnamn? Fondkapitalist? Styrelseproffs? Tja, hon är faktiskt samtliga. Tyvärr är det omöjligt att veta när hon är vad. Men det är lätt att se att rollerna är motstridiga. Läs mer här.

<-- Home
RSS 2.0