Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 07:31:19

19/03/2009 2:50:01 pm
Framtidens sjukvård. Idag var jag moderator på ett seminarium om framtidens sjukvård, arrangerat av Trygg-Hansa. Där resonerades om sjukvårdens långsiktiga förutsättningar och reformbehovet idag.

Långtidsutredningens projektledare Lena Unemo redovisade deras bedömning. Björn Lindgren, professor i hälsoekonomi, redovisade sin forskning. Därefter presenterade Kent Andersson, nordisk chef för sjukvårdsförsäkringar på Trygg-Hansa, en opinionsmätning om svenska folkets bedömningar. Slutligen debatt mellan Anne-Marie Lindgren och Thomas Idergard.

Långtidsutredningen bedömer att vi kan hålla fast vid nuvarande modell - om vi inte höjer kvaliteten kommande decennier. Björn Lindgren utgick däremot från ökande kostnader som följd av ökad efterfrågan och ny teknik. Hans slutsats var att utbudet av sjukvård behöver vara 2-3 gånger större år 2050 än idag.

Få politiker har förmåga att i närtid ta itu med långsiktiga utmaningar. Debatten mellan två företrädare för tankesmedjor var därför sannolikt mer givande. Båda instämde i beskrivningen att efterfrågan och kostnaderna kommer att öka. Lösningarna var olika, men kanske mindre olika än det först kan verka.

Opinionsmätningen visar bland annat att 43 procent av svenskarna tror inte att den offentliga sjukvården kommer att ge dem den sjukvård de behöver. Hela 91 procent tror inte att vårdköerna är kortare om fem år. 80 procent kan tänka sig att teckna privat sjukvårdsförsäkring om kostnaden får dras av på skatten.

Det finns ett växande gap mellan den sjukvård som finns och den som efterfrågas. Frågan är vilka reformer som är bäst på att lösa den utmaningen.

<-- Home
RSS 2.0