Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 08:42:42

23/03/2009 12:58:27 pm
Ny Rapport: Agenda 2010 - värderingsskiftande reformer. Människors normer, beteenden och värderingar påverkas av en formella och informella institutioner. Till dessa hör - särskilt i länder med omfattande offentlig sfär - den politik som förs.

Hög skatt på arbete tenderar exempelvis leda till mer hemarbete och större informell sektor. Att vårt beteende påverkas av politiken är både väl belagt och aktivt utnyttjat i politik.

De som har strävat efter socialisering i Sverige har ofta bedrivit en politik som gör fler benägna att lita till staten. På det viset kunde stöd skapas för ytterligare offentlig expansion.

Under de senaste decennierna har däremot politiken i högre grad handlat om liberalisering. I dess spår har ökad mångfald och globalisering följt.

Politiker måste sträva efter opinionsstöd för sina reformer. Därför är det relevant att genomföra reformer som ökar stödet för ytterligare reformer.

I den nya rapporten "Agenda 2010 - om möjliga värderingsskiftande reformer" (Munkhammar Advisory) skriver Niclas Holmberg om vilka reformer som bör prioriteras av Alliansen inför nästa mandatperiod.

Rapporten erbjuder en lista med konkreta åtgärder värda att beakta för dem som önskar liberaliseringar och medborgarnas stöd för dessa.Ladda ned rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0