Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 17:29:24

17/01/2005 10:21:29 am
Liket reste sig och begick självmord. Så skulle förra veckan kunna summeras för regeringspartiet. Först hanterade de krisen efter katastrofen i Asien på ett sätt som nästan trotsar fantasin. (Som om t ex tv, internet, radio, tidningar och telefon inte fanns utan endast en enda fax på UD.) Sedan hanterades den egna förtroendekrisen på ett sätt som gjorde att tilltron rasade ned nästan sex fot under marken. Men så på slaget nio reste sig de överkörda - blott för att ge sig själva det slutgiltiga dråpslaget genom att angripa kungen. Vilka skådespel kommer denna vecka att erbjuda?

<-- Home
RSS 2.0