Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 21/03/2023, 21:37:17

24/03/2009 5:10:12 pm
Viktigare saker än bonusar. En dag av möten kom också att innehålla en intervju för DI TV om bonusar i näringslivet. Den kan ses här ("Flytta fokus från bonusar"). Jag anser att styrelser och företagsledningar bör visa återhållsamhet i tider som dessa. Men debatten är bortom alla proportioner, och just nu är kraven på många företagsledningar stenhårda. I grunden är lön efter prestation - med rörlig del - mycket bra. Det finns dock viktigare ekonomiska frågor att diskutera som handlar om hur vi kommer starkare ur recessionen.

Låt mig i det sammanhanget också försvara Wanja Lundby Wedin. Avtalet i IMF Pension behöver inte alls ha varit orimligt, även om det ser udda ut när det nu löser ut. Hennes problem har hon själv skapat med sina högljudda moralistiska attacker på näringslivet. Att hon sedan säger sig vara "grundlurad" som motivering är en tunn bortförklaring. Vem har lurat henne? Om hon inte har kompetens att förstå vad som beslutas i styrelsen ska hon självklart inte vara ledamot. Styrelsen kan inte smita från sitt ansvar.

<-- Home
RSS 2.0