Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 09:17:54

26/03/2009 9:31:41 am
Steg för steg... Så avvecklas ännu ett monopol. Fr o m oktober 2010 är SJ:s monopol på persontrafik - som har hållit priserna oförskämt höga - helt avskaffat. Det öppnar för en utveckling som liknar den när flyget avreglerades. En nog så viktig reform.

<-- Home
RSS 2.0