Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 21/03/2023, 22:00:22

27/03/2009 9:05:41 am
(S)kattechocken som skulle fördjupa recessionen. Idag skriver således Mona Sahlin och Thomas Österos på DN Debatt om att de vill återinföra förmögenhetsskatt (alltså en småföretags- och framgångsskatt) och höja inkomstskatterna. Detta med den närmast komiska motiveringen att höjningarna skulle göra det lättare att komma ur recessionen.

Är det något som behöver göras för att vi ska komma ur recessionen så är det att underlätta för alla produktiva verksamheter. Detta går i motsatt riktning. Att sedan vilja återinföra förmögenhetsskatt - som LO:s förre chefekonom P-O Edin kraftigt har kritiserat - är i bästa fall ren populism.

Deras tilltänkta koalitionspartner Miljöpartiet är dock emot förslagen. I synnerhet är de - klokt - emot en ny förmögenhetsskatt, som de kallar en "rent dålig idé". Med andra ord vet väljarna inte vad vänsterns samlade alternativ är - återigen. Till vänster råder fortsatt röra.

<-- Home
RSS 2.0