Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 05:24:47

17/01/2005 11:21:34 am
Kommentarer till boken. Sedan min bok presenterades för tre månader sedan har många kommenterat den, i skrift och tal. Nedan följer några av kommentarerna, som kan säga en del om hur budskapet tas emot i Sverige.

?(Boken) beskriver på ett strålande sätt välfärdsstatens inneboende systemfel ... nyttig och lärorik läsning.?
Svensk Linje

?Det finns mycket bra i den här boken.?
Maud Olofsson

?Optimistiskt och lovvärt.?
Liberal Debatt

? Boten för dagens och morgondagens välfärdsproblem kan inte sökas i gårdagens medicinskåp. Johnny Munkhammar har bättre förslag. ... Vi måste ta bort likhetstecknet mellan välfärd och offentlig välfärd, inte för att skapa klyftor utan för att rädda vad som räddas kan.?
Niklas Ekdal, Dagens Nyheter

?Boken är riktigt bra...?
Tidningen NU

?Verkligheten tvingar oss alla att tänka om.?
Johanna Elgenius, pol red Västerbottens-Kuriren

?Bra frågor men fel svar.?
Tiden (s)

? Här gör Munkhammar sin insats: han ger unga och nya i politiken en chans att se de verkliga alternativen, bortom röstfiskets retorik.?
Per Dahl, Barometern

? Den typen av partipolitiskt fristående analyser behövs i ett vitalt samhälle.?
Svenska Nyhetsbyrån

?Ett intressant perspektiv bär upp Johnny Munkhammars bok Sagan om välfärdens återkomst. Den svenska modellen går mot ett stort sönderfall. ... Världsekonomins stora hjul rullar obevekligt fram över sidorna i Munkhammars bok och utmynnar i figur 18 som i kortform belyser hela systemskiftet.?
Kurt Wickman, Smedjan

?Munkhammar hävdar, på goda grunder, att problemen ligger i att de offentliga systemen bygger på planekonomiska principer. ...(boken) ger en bra vägledning i arbetet på att återuppbygga ett välfärdssamhälle av ny modell.?
Anders Johnsson, Entreprenör

?Boken påminner mig om den marxistiska litteratur jag läste i min ungdom i Chile, lika säker på hur och när det nuvarande systemet går under.?
Mauricio Rojas

<-- Home
RSS 2.0