Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 13:18:17

31/03/2009 2:54:51 pm
2 X friare handel! Idag publiceras en debattartikel av Gunnar Hökmark och undertecknad i Newsmill om allvaret inför G20-mötet och med sex punkter som länderna bör enas om. Dessutom en kolumn i Svenskt Näringslivs Utmaningen om varför friare handel nog är det viktigaste av allt för att vi ska komma starkare ur recessionen.

<-- Home
RSS 2.0