Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:36:34

2009-04-01 18:52:33
Dags att ta ett steg vidare. En av de främsta egenskaperna hos en intellektuell är förmågan att se saker ur olika perspektiv. Jag har alltid ansett mig vara intellektuell, så detta nya är ett mindre steg än det först kan verka. Steget motiveras framför allt av förändringar i omvärlden, i form av ett ökande behov av nya idéer och reformkompetens.

Jag har således tackat ja till att bli ekonomisk-politisk talesman för socialdemokraterna. Beskedet kommer något sent denna dag, mest på grund av att vi bestämde oss för att förankra beslutet hos samarbetspartierna före lanseringen, för en gångs skull.

Nu väntar utveckling av ett program för jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Imorgon ska jag träffa LO, en förträfflig organisation vars uppfattningar bör ha stort genomslag i politiken. Från min granne Pär Nuder har jag fått veta allt om hur man retar Mona Sahlin - och hur man undviker det.

Självklart yttrar jag inget ofördelaktigt om min företrädare Thomas Östros. Men det förtjänar att påpekas att opinionen inte har gått Partiets väg direkt sedan han tillträdde. Nu ska det bli ändring på den saken!

Vi har en rörlig arbetsmarknad. Här och här är två andra som byter arbetsuppgifter på ett kreativt vis.

<-- Home
RSS 2.0