Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 03:57:31

2009-04-04 12:56:03
Lokalkännedom. Gårdagens kväll tillbringades på en Alliansfest för de lokalt förtroendevalda i Österåker. Och så jag då. En trevlig tillställning som gav värdefulla inblickar i det lokala. Efter att nu ha hunnit med simskola med dottern avbryter jag vårvistelsen för att tala om ekonomisk frihet och skatter på Bertil Ohlin Institutet.

<-- Home
RSS 2.0