Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 03:08:05

2009-04-15 20:53:37
Mer vinter än vår i budgeten. Bra med regeringens så kallade vårbudget är att de håller emot utgiftskraven rimligt väl. Mindre bra är frånvaron av offensiva strukturreformer som skulle göra uppgången starkare och mer uthållig. Förvisso har viktiga reformer gjorts tidigare, men nu är ingen tid att vänta med ytterligare sänkta och plattare skatter, till exempel.

Det är viktigt att ingjuta trygghet hos medborgarna. Men det är också viktigt att väcka hopp och företagaranda. Ett antal viktiga men också symboliska åtgärder - som flexiblare arbetsrätt - skulle skicka en signal om att bara investeringar, företagande och arbete drar landet ur krisen. Då kanske en del av pessimismen och återhållsamheten skulle släppa.

I debatten lät Thomas Östros som om han ville ropa ända hem till varje medborgare som uppvisar ett stadigt fallande förtroende för vänstern. När arbetslösheten stiger kan opinionen ändras, men det är inte troligt att högljudd torgmötesagitation hjälper den rödgröna röran.

<-- Home
RSS 2.0